Alla sorters nyheter

Viktigt om nyheterViktigt om nyheter

Var finns nyheter?Var finns nyheter?

Vad för nyheter finns det?

När det gäller den stora nyhetsvärlden finns det mycket viktigt att gå igenom. Till exempel vad för olika typer nyheter som det finns.

Vad är en nyhet?

En viktig fråga är vad en nyhet är för något. Man kan grunda det i ett ny vetskap om något. I praktiken kan det innebära att man får lära sig något nytt, eller framför allt får reda på en ny information. Det kan vara något så enkelt som att ens föräldrar kommer och hälsar på, det är en nyhet.

Men det som folk oftast ser som nyheter är det som skrivs i tidningar och pratas om i TV; vilket också är rätt, förstås. Eftersom de olika nyhetsbolagen informerar befolkningen om nya saker som händer i samhället.

En nyhet kan också se ut på olika sätt och handla om olika saker. Det innebär att det finns i olika nyhetskategorier. Allmännyheter är det som de flesta ser som de typiska nyheterna. De handlar oftast om samhället i stort. Politik och brott är några av de exempel dit allmännyheter hör hemma.

Men sen finns det flera andra kategorier. Sport och kultur är två exempel på det. Just de här begreppet kopplas ibland tillsammans, inte minst inom den politiska sfären. Men inom nyheter är de oftast isär. Det innebär att sportnyheter, om till exempel fotboll och friidrott, klassas som en kategori. Inom kultur rör den typen av nyheter ofta musik, konst eller författare.

Vilka kan skriva nyheter?

Teknisk sett kan vem eller vilka som helst skriva nyheter. Det är reglerat i de svenska grundlagarna, men fokus på tryckfrihetsförordningen att svenskar har rätten att uttrycka sig fritt i skrift.

Däremot finns det skillnad på nyheter och nyheter. I Sverige finns det flera stora nyhetsbolag, och även mindre, som följer lagstiftning. Däremot finns det också så kallad alternativ media. Skillnaden på dessa aktörer är hur de förhåller sig till lagstiftningen. DN och SvD kan till exempel fällas för nyheter de skriver. Om deras innehåll bryter mot någon lag, eller om deras journalister begår ett brott i deras arbete kommer de att ställas inför rätta. Det beror på att de har en juridisk person, den ansvariga utgivaren.

Alternativ media å andra sidan är officiellt inga tidningar eller tidskrifter. Vissa av de här hemsidorna har förvisso någon form av chefredaktör och de är också sponsrade ibland. Till exempel av politiska partier eller företag. Men däremot är de officiellt ingen tidning. Det gör att den här typen av media mer fritt kan skriva vad de vill. De får fortfarande inte skriva exakt vad som helst. Det är till exempel olagligt för vem som helst att i skrift uppmana till våld eller några andra brott. Däremot kontrollerar ingen om nyheterna i alternativ media är sanna eller har gått till på rätt sätt i processen för journalisternas arbeten.

Nyheter utomlands

Nyheter är något som finns överallt. Från det avlånga landet Sverige till egentligen alla länder och regioner i världen – och de kan se ut på olika sätt.

Nyhetsformer i världen

Till att börja med ser formen av nyheter ut på olika sätt beroende på var i världen man befinner sig. I Sverige har teknologin kommit långt vilket gör att de flesta invånarna har såväl en smartphone som dator och en bra uppkoppling. Det har lett till att nyheter oftast ges ut digitalt, via hemsidor och appar.

Samma sak gäller för stora delar av västvärlden. I Europa och USA är det rent av enklare att nå ut till befolkningen via smarta telefoner och liknande. Samtidigt finns det fortfarande en äldre del av befolkningen, oftast från 60-talister och äldre, som föredrar de äldre mediametoderna. Det vill säga TV, radio och tidningen.

Det må hända att tidningarna dör ut sakta men säkert, då allt färre köper tidningar. Samtidigt har många fortfarande en TV eller radio hemma. Det sistnämnda må inte heller finnas kvar i lika utsträckning som helst, men nyheter via TV är inte vanligt.

Annorlunda på andra kontinenter

Det finns fritt internet i många länder, vilket gör att nyhetsbolagen anpassat sig efter det med appar och hemsidor. Däremot finns det fortfarande många tidningar ute i världen som lever kvar. I Sydamerika, Afrika och Asien är det några av kontinenterna där tidningarna i allra högsta grav lever kvar.

Det kan finnas många anledningar till det ser ut på det sättet. Till exempel att teknologin inte hunnit komma lika långt i de här delarna av världen. Inte minst att de ekonomiska musklerna hos befolkningen inte är den samma som i Sverige. I stora delar av Europa har de flesta råd med teknologi, men det är inte fallet över allt. Eftersom de då inte har råd är det enklare att köpa en billig tidning och läsa den.

Men det finns också en kulturell faktor som spelar in i det här fallet. Till exempel att många alltid läst tidningen, och fostrar framtida generationer att göra det samma. Det här leder till att tidningsindustrin är fortsatt aktuell i stora delar av världen. Om det kommer att förändras med tidens gång är förstås möjligt, men kanske kan de fysiska tidningarna överleva ett tag till.

Lokala nyheter

De allra flesta får olika typer av nyheter varje dag. Vare sig det handlar om vilken typ av nyhet det är, men även beroende på vilken nivå det rör sig om. Det vill säga nationellt eller lokalt.

Skillnaden på lokala och nationella nyheter

Alla har troligtvis läst Aftonbladet någon gång. Vare sig det var på 1980-talet eller i morse, en fysisk tidning eller deras digitala upplaga via appen. Men alla gör inte det, av olika anledningar. En del föredrar att läsa annat än kvällsposternas nyheter, då de helt enkelt föredrar en annan typ av nyhetsrapportering.

Just där kommer de lokala tidningarna in i bilden. Det här är nyhetsbolag som riktar in sig på ett litet område. Medan de stora tidningarna skriver om hela Sverige, och världen, riktar sig de lokala nyheterna in på just det lokala. Det kan till exempel vara en eller flera mindre kommuner, ett område som Skaraborg. Men det kan också handla om stadsdelar. I Stockholm och de större städerna i både Sverige och världen är det vanligt att stadsdelar har sina egna lokala nyheter.

Själva tonläget och nyhetsrapporteringen i sig skiljer sig ofta ganska stort åt mellan till exempel kvällspressen och en lokaltidning. Det beror av flera anledningar. En att kvällspress ofta uppfattas på gränsen till skvallerpress, vilket gör att det kommer upp vissa nyheter som en lokal nyhetssida inte skulle ta upp.

Skandaler och skvaller rent generellt är inte vanligt förekommande inom den lokala journalistiken. Där läggs istället fokus på händelser i trakten. Det kan vara hur det går för det lokala fotbollslaget, nyheter om hur skolor i kommunen presterar men även intervjuer med den lokala befolkningen för att ge insyn i deras liv eller verksamhet. En mer jordnära journalistik, kan man säga.

Så skiljer sig journalistiken

Journalistik är en gammal form av konst anses det. Men över hela världen skiljer sig journalistiken beroende på var och hur de arbetar.

Medieformerna betyder mycket

En av de stora orsakerna till att det skiljer sig så mycket åt är beroende på var en journalist jobbar. Det vill säga om det är en tidning, nyhetssajt, TV-bolag eller kanske radio. Det är helt olika former att kommunicera med folk, vilket också gör att nyheterna i sig ser annorlunda ut.

För tidningar och framför allt nyhetssidor är det viktigt att vara snabb och produktiv. Miljontals läsare kan vara inne på sajten varje dag, vilket gör att de ständigt vill vara uppdaterade. Det innebär också att det är vanligt med mindre nyheter. Snarare åt notishållet.

För TV-bolag gäller det dock att täcka det allra viktigaste. Till exempel pågår TV4-nyheterna enbart under vissa fast tider rent generellt i Sverige. Samtidigt konsumerar en del av befolkningen enbart sina nyheter via TV:n. Det gör att när de sändningarna pågår måste man hitta en balans. Dels mellan de viktigaste nyheterna som skett under det senaste dygnet, men även på vilket sätt man väljer att utforma dem.

Vad gör en nyhet bra?

Det finns många saker som kan göra en nyhet bra. En del av det påverkas till exempel via ens personliga preferenser.

Vad vill läsaren ha?

De allra flesta personerna läser nyheter varje dag i någon form. Vare sig det handlar om att läsa dem via sociala medier eller lyssna på radion. Men vad är det som gör att en nyhet anses vara bra?

Först och främst är det något individuellt, och faktum är att det inte går att styra helt och hållet i alla fall. Vissa vill läsa en nyhet som stämmer överens med deras världsbild, vilket kan påverka. Men det handlar också om vad nyheten i fråga faktiskt handlar om. En del föredrar att läsa enkla nyheter om samhället i stort. Då vill man inte ha för mycket sensation över det hela, utan föredrar en återberättelse av verkligheten.

Andra gillar skvaller. Då är det precis tvärtom. Istället för att vilja veta den faktiska sanningen kanske man vill ha reda på rykten. Vill man veta något om sanningen ska det helst vara något ”smaskigt”. Det vill säga något som har hänt en kändis till exempel.

Olika sorters nyheter

Vad en nyhet innebär är olika för olika personer. Det man vet är att alla inte är intresserade av att läsa eller höra om exakt samma saker.

Sportnyheter eller politik?

Eftersom de flesta människorna i ett samhälle inte har samma intressen innebär det att nyhetsmedier måste anpassa sig efter det. Helst ska det finnas något för alla, och många gånger anpassar de sig i proportion efter intresset för vissa nyheter.

Till exempel är Aftonbladets sportsida, Sportbladet, en av de klart största aktörerna för sportnyheter i Sverige. Det här är en stor del av nyheterna i Sverige. Många svenskar är nämligen sportintresserade, av både svensk idrott och sport utomlands.

Å andra sidan finns det många svenskar som inte vill veta något alls om sport. Av den här anledningen är många tidningar uppdelade i just olika kategorier. För att den som vill läsa om vädret inte ska behöva se vad hänt det svenska fotbollslandslaget under veckan.

Det finns också något som oftast kallas för allmänheter. Det är det som på nyhetssidornas startsidor oftast är startsidan. Här är nyheterna i lite mer breda lag, men man kan oftast utgå från att det är sånt som rör samhället i stort. Det kan till exempel handla om att det är ett oväder som är på väg in, då rapporteras det där. Har det skett en nyhet som påverkar E20 utanför Mariestad? Då kommer det att skrivas om där. Det rör även om något brott har skett eller inför val och politik i stort.

Bästa sättet att läsa nyheter?

Tack vare den enorma teknologiska utvecklingen är det under 2020-talet möjligt att läsa nyheter var som helst. Men vilket sätt är bäst?

Välj vad du vill

Eller finns det egentligen något sätt som är bäst för att läsa nyheter. För den som vill är det fortfarande möjligt att gå ut och köpa Expressen eller Aftonbladet. Det kostar inte särskilt mycket och den gamla känslan av att bläddra i en tidning är enligt många oslagbar.

Samtidigt är det kanske inte det smidigaste sättet. I och med att de flesta har internet i fickan, det vill säga en smartphone, kan det vara det enklaste sättet att läsa sina nyheter på. Istället för att bläddra fram till den sida man vill läsa kan man skrolla sig fram. Det går också att välja kategori enkelt. Eftersom de nya och mest heta artiklarna kommer först gör det också nyhetsletande ännu smidigare.

Att läsa sina nyheter via en smart telefon är därför troligtvis det enklaste, i alla fall om man är van vid att hantera den nya teknologin, som många yngre än. Men är det verkligen det bästa sättet? Det bästa sättet att läsa nyheter på är egentligen vad man personligen föredrar.

Här går det bra att kontakta oss vid eventuella frågor.

Mooria – allt du behöver veta om nyheter!Mooria – allt du behöver veta om nyheter!