Så skiljer sig journalistiken

Journalistik är en gammal form av konst anses det. Men över hela världen skiljer sig journalistiken beroende på var och hur de arbetar.

Medieformerna betyder mycket

En av de stora orsakerna till att det skiljer sig så mycket åt är beroende på var en journalist jobbar. Det vill säga om det är en tidning, nyhetssajt, TV-bolag eller kanske radio. Det är helt olika former att kommunicera med folk, vilket också gör att nyheterna i sig ser annorlunda ut.

För tidningar och framför allt nyhetssidor är det viktigt att vara snabb och produktiv. Miljontals läsare kan vara inne på sajten varje dag, vilket gör att de ständigt vill vara uppdaterade. Det innebär också att det är vanligt med mindre nyheter. Snarare åt notishållet.

För TV-bolag gäller det dock att täcka det allra viktigaste. Till exempel pågår TV4-nyheterna enbart under vissa fast tider rent generellt i Sverige. Samtidigt konsumerar en del av befolkningen enbart sina nyheter via TV:n. Det gör att när de sändningarna pågår måste man hitta en balans. Dels mellan de viktigaste nyheterna som skett under det senaste dygnet, men även på vilket sätt man väljer att utforma dem.