De allra flesta får olika typer av nyheter varje dag. Vare sig det handlar om vilken typ av nyhet det är, men även beroende på vilken nivå det rör sig om. Det vill säga nationellt eller lokalt.

Skillnaden på lokala och nationella nyheter

Alla har troligtvis läst Aftonbladet någon gång. Vare sig det var på 1980-talet eller i morse, en fysisk tidning eller deras digitala upplaga via appen. Men alla gör inte det, av olika anledningar. En del föredrar att läsa annat än kvällsposternas nyheter, då de helt enkelt föredrar en annan typ av nyhetsrapportering.

Just där kommer de lokala tidningarna in i bilden. Det här är nyhetsbolag som riktar in sig på ett litet område. Medan de stora tidningarna skriver om hela Sverige, och världen, riktar sig de lokala nyheterna in på just det lokala. Det kan till exempel vara en eller flera mindre kommuner, ett område som Skaraborg. Men det kan också handla om stadsdelar. I Stockholm och de större städerna i både Sverige och världen är det vanligt att stadsdelar har sina egna lokala nyheter.

Själva tonläget och nyhetsrapporteringen i sig skiljer sig ofta ganska stort åt mellan till exempel kvällspressen och en lokaltidning. Det beror av flera anledningar. En att kvällspress ofta uppfattas på gränsen till skvallerpress, vilket gör att det kommer upp vissa nyheter som en lokal nyhetssida inte skulle ta upp.

Skandaler och skvaller rent generellt är inte vanligt förekommande inom den lokala journalistiken. Där läggs istället fokus på händelser i trakten. Det kan vara hur det går för det lokala fotbollslaget, nyheter om hur skolor i kommunen presterar men även intervjuer med den lokala befolkningen för att ge insyn i deras liv eller verksamhet. En mer jordnära journalistik, kan man säga.