Nyheter är något som finns överallt. Från det avlånga landet Sverige till egentligen alla länder och regioner i världen – och de kan se ut på olika sätt.

Nyhetsformer i världen

Till att börja med ser formen av nyheter ut på olika sätt beroende på var i världen man befinner sig. I Sverige har teknologin kommit långt vilket gör att de flesta invånarna har såväl en smartphone som dator och en bra uppkoppling. Det har lett till att nyheter oftast ges ut digitalt, via hemsidor och appar.

Samma sak gäller för stora delar av västvärlden. I Europa och USA är det rent av enklare att nå ut till befolkningen via smarta telefoner och liknande. Samtidigt finns det fortfarande en äldre del av befolkningen, oftast från 60-talister och äldre, som föredrar de äldre mediametoderna. Det vill säga TV, radio och tidningen.

Det må hända att tidningarna dör ut sakta men säkert, då allt färre köper tidningar. Samtidigt har många fortfarande en TV eller radio hemma. Det sistnämnda må inte heller finnas kvar i lika utsträckning som helst, men nyheter via TV är inte vanligt.

Annorlunda på andra kontinenter

Det finns fritt internet i många länder, vilket gör att nyhetsbolagen anpassat sig efter det med appar och hemsidor. Däremot finns det fortfarande många tidningar ute i världen som lever kvar. I Sydamerika, Afrika och Asien är det några av kontinenterna där tidningarna i allra högsta grav lever kvar.

Det kan finnas många anledningar till det ser ut på det sättet. Till exempel att teknologin inte hunnit komma lika långt i de här delarna av världen. Inte minst att de ekonomiska musklerna hos befolkningen inte är den samma som i Sverige. I stora delar av Europa har de flesta råd med teknologi, men det är inte fallet över allt. Eftersom de då inte har råd är det enklare att köpa en billig tidning och läsa den.

Men det finns också en kulturell faktor som spelar in i det här fallet. Till exempel att många alltid läst tidningen, och fostrar framtida generationer att göra det samma. Det här leder till att tidningsindustrin är fortsatt aktuell i stora delar av världen. Om det kommer att förändras med tidens gång är förstås möjligt, men kanske kan de fysiska tidningarna överleva ett tag till.