Många företag använder sig av CRM i sin dagliga verksamhet. Det är ett område som är under ständig utveckling, både vad avser utvecklingen av CRM-system och hur man använder sig av CRM i verksamheten.

I grund och botten handlar CRM om att sammanställa och hantera information på ett sätt som innebär att informationen kan användas för att förbättra verksamheten. Det kan omfatta allt från att förbättra kommunikationen till att konkret öka försäljningen av en viss produkt. Och i dessa delar finns det alltid något nytt att lära sig. Använder ditt företag sig av ett CRM i sin verksamhet kan det därför vara en god idé att följa med i det nyhetsflöde som avser CRM.

Vad är ett CRM?

Även om det är något som används av allt fler företag råder det ofta oklarhet kring vad ett CRM egentligen är för något. CRM står för Client Relation Management och innebär enkelt förklarat hur ett företag hanterar sina kund- eller klientkontakter. I praktisk mening handlar det om hur ett företag kan strukturera sin kommunikation och sina kontakter med kunderna, samt hur företaget kan använda sig av den information som man har om sina kunder i den dagliga verksamheten.

För att hantera detta på ett effektivt sätt använder man sig av särskilda programvaror. Dessa programvaror benämns ofta för endast CRM eller CRM-system. Det finns ett mycket stort utbud av sådana programvaror och kännetecknande för dessa är att de är mycket effektiva på att samla in och sammanställa information. Därefter kan programvaran med utgångspunkt i denna information automatiskt vidta olika åtgärder, som att till exempel skicka e-post till särskilt utvalda kunder.

Varför du bör läsa om nyheter om CRM

CRM är i sig närmast en vetenskap. Hur man kommunicerar med sina kunder och hur man använder sig av kundinformation på ett effektivt sätt är kunskapsområden där man aldrig blir fullärd. Det finns alltid något nytt att lära sig och det kommer ständigt nya rön och idéer som du kan använda i din egen verksamhet.

Även den tekniska utvecklingen går ständigt framåt och det kommer ständigt tekniska nyheter som har betydelse även för det CRM som du använder i din verksamhet. Genom att följa med i den tekniska utvecklingen missar du inte något och du kan även ge ditt försteg i kampen med konkurrenterna på marknaden.

Var du kan finna nyheter om CRM

Det finns ett mycket stort utbud av nyheter inom CRM-området. Det är alltid intressant att följa de olika tillverkarna av programvaror och andra lösningar för CRM. Tillverkarna brukar vara frikostiga med information om i vart fall deras egna erfarenheter och tekniska nymodigheter. En annan och mycket intressant nyhetskälla är alla de bloggar och webbplatser som har specialiserat sig på information om CRM. På dessa webbplatser och bloggar är det möjligt att få de senaste nyheterna från branschen och även att läsa jämförelser och andra utvärderingar av olika CRM-system.