Vad för nyheter finns det?

När det gäller den stora nyhetsvärlden finns det mycket viktigt att gå igenom. Till exempel vad för olika typer nyheter som det finns.

Vad är en nyhet?

En viktig fråga är vad en nyhet är för något. Man kan grunda det i ett ny vetskap om något. I praktiken kan det innebära att man får lära sig något nytt, eller framför allt får reda på en ny information. Det kan vara något så enkelt som att ens föräldrar kommer och hälsar på, det är en nyhet.

Men det som folk oftast ser som nyheter är det som skrivs i tidningar och pratas om i TV; vilket också är rätt, förstås. Eftersom de olika nyhetsbolagen informerar befolkningen om nya saker som händer i samhället.

En nyhet kan också se ut på olika sätt och handla om olika saker. Det innebär att det finns i olika nyhetskategorier. Allmännyheter är det som de flesta ser som de typiska nyheterna. De handlar oftast om samhället i stort. Politik och brott är några av de exempel dit allmännyheter hör hemma.

Men sen finns det flera andra kategorier. Sport och kultur är två exempel på det. Just de här begreppet kopplas ibland tillsammans, inte minst inom den politiska sfären. Men inom nyheter är de oftast isär. Det innebär att sportnyheter, om till exempel fotboll och friidrott, klassas som en kategori. Inom kultur rör den typen av nyheter ofta musik, konst eller författare.

Vilka kan skriva nyheter?

Teknisk sett kan vem eller vilka som helst skriva nyheter. Det är reglerat i de svenska grundlagarna, men fokus på tryckfrihetsförordningen att svenskar har rätten att uttrycka sig fritt i skrift.

Däremot finns det skillnad på nyheter och nyheter. I Sverige finns det flera stora nyhetsbolag, och även mindre, som följer lagstiftning. Däremot finns det också så kallad alternativ media. Skillnaden på dessa aktörer är hur de förhåller sig till lagstiftningen. DN och SvD kan till exempel fällas för nyheter de skriver. Om deras innehåll bryter mot någon lag, eller om deras journalister begår ett brott i deras arbete kommer de att ställas inför rätta. Det beror på att de har en juridisk person, den ansvariga utgivaren.

Alternativ media å andra sidan är officiellt inga tidningar eller tidskrifter. Vissa av de här hemsidorna har förvisso någon form av chefredaktör och de är också sponsrade ibland. Till exempel av politiska partier eller företag. Men däremot är de officiellt ingen tidning. Det gör att den här typen av media mer fritt kan skriva vad de vill. De får fortfarande inte skriva exakt vad som helst. Det är till exempel olagligt för vem som helst att i skrift uppmana till våld eller några andra brott. Däremot kontrollerar ingen om nyheterna i alternativ media är sanna eller har gått till på rätt sätt i processen för journalisternas arbeten.