Dagens nyheter är verkligen ett fenomen som sällan får det erkännande det egentligen förtjänar.

Det handlar inte om de enskilda journalisterna eller något av de olika medieföretagen och vad någon av dem specifikt gör. Utan det handlar om det faktum att i dagens läge så kan vem som helst veta nästan allt om vad som helst.

Man kan hitta nyheter om allting från börsen, krigen i världen, grannarnas garnförbund eller hantverk och plåtarbete.

Vi får information om alla delar av samhällets alla situationer, problem, framsteg, konflikter, diskussioner och debatter om aktuella teman, men även information och uppdateringar gällande vardagsting. Mycket av det man hör på nyheterna hade man aldrig tänkt på själv, eller ens tänkt på att leta upp information om saken eller situationen. Men genom nyheterna så görs man medveten och informerad om sin omedelbara, regionala, nationella och globala omvärld, vilket gör att vi alla har bättre koll på både världen och oss själva. Har vi det så fixar vi livet enklare, vi klarar av att lösa situationer och problem med hjälp av vår omvärld. Oavsett om man sitter i lugn och ro med en tidning, eller om man har telefonen i handen medan man pillar i datorn eller plattan.

Eller om du behöver hitta kontor på Södermalm inför sommaren, så är nyheterna din vägvisare till hur du hittar din väg dit. Oavsett vad det gäller, så är man närmare det genom att vara uppdaterad med nyheterna, eftersom man är uppdaterad angående vad som pågår i världen på alla plan.

Då är det alltid lättare att både ta beslut och att nå sina mål. Hade man inte tittat på nyheterna så hade man ju aldrig vetat någonting annat än det som sker i ens omedelbara närvaro, vilket oftast inte är mycket. Man hade kanske knappt vetat vad som pågår några kilometer bort om det inte vore för nyheterna, och man var tvungen att förlita sig på den kunskap man har från de personer man möter i sitt vardagsliv. Men vi tar ofta detta för givet, fastän vi skulle kunna vara ganska nöjda med att vi varje dag får reda på lite om allt som pågår runt världens alla hörn. Det är en enorm utveckling från att man kanske bara hörde från de som bodde i de närliggande byarna och några enstaka besök från en släkting eller vän. Men vi har gått långt sedan dess…

Idag har vi koll på både vad den närmsta grannen och den mest fjärran fienden har för sig, och vi kan till och med söka och välja själva för att leta upp just den information som intresserar oss.

Det viktiga är att vi använder den enorma strömmen av information till vår egen fördel, och lär oss, tar till oss och blir smartare, starkare och bättre. Hur och på vilket sätt vet bara varje person själv, och framtiden. Men vad som än händer så kommer nyheterna alltid att vara där för att informera oss alla.