Din mediekonsumtions miljöpåverkan

Nyheter och media är väldigt viktiga. Det är de flesta överens om. Människan har alltid kommunicerat på något sätt, berättat historier och förmedlat vad som har hänt till varandra på olika sätt. Det har handlat om sagoberättande runt lägerelden, om röksignaler och härolder som rest runt byarna med viktiga nyheter och kungadekret. I takt med att mänskligheten utvecklats har också våra sätt att kommunicera på gjort det, fram till idag när vi har möjlighet till realtidskommunikation med nästan alla delar av jorden. Det kommer dock med ett pris, för precis som allting annat bidrar kommunikation och medier med miljöpåverkan på olika sätt.

Internets miljömässiga fotavtryck

Internet har på snabb tid utvecklats till att vara en av våra främsta energislukare. Det brukar beräknas att 6 % av all elkonsumtion globalt går åt till att surfa på internet. 4 % av de utsläpp som har klimatpåverkan kommer också härifrån. Om du är en vanesurfare kan det därför vara bra och rätt att klimatkompensera på något sätt. Om du till exempel väljer Göta Energi som elleverantör så har de sitt koncept med bonustimmen som gör att du bara behöver betala för 23 av 24 timmars elförbrukning. De pengar du sparar in där kan du lägga på att plantera träd i Afrika eller något annat som har positiva effekter när det kommer till miljö och klimat.

Papperstidningar

Marknaden för papperstidningar har minskat väldigt mycket på senare år. Så det är kanske ett miljö- och klimatavtryck som behöver räknas av det internet ger, då det i mångt och mycket är internet som bidragit till vårt förändrade konsumtionsmönster. Det som dock fortfarande säljs är olika typer av magasin, ofta tryckta på glansigt papper. För att göra 2500 kilo tidningar går det åt ungefär ett ton trä i form av pappersmassa. Är pappret glansigt behöver det också behandlas med andra material som också har miljöpåverkan. Kom alltid ihåg att återvinna dina tidningar och magasin. De flesta typer av sådana kan läggas i den vanliga pappersinsamlingen och sedan bli nya tidningar.

Reklam

Den mängd träd som går åt till att producera pappersreklam är inte försumbar. Detsamma gäller för de koldioxidutsläpp som genereras av att egentligen helt onödig reklam distribueras runt hela landet på lastbilar, med enda syfte att uppmuntra till onödig konsumtion av prylar vi inte behöver. Att sätta upp en ”ingen reklam tack”-lapp på brevlådan gör alltså inte bara att du slipper en massa onödigt skräp på hallgolvet. Det gör också att du kan titulera dig miljöhjälte!